Kontakt

Kontakta oss


Ring oss


Joachim Fredriksson

Föreståndare


070-779 70 62E-mail


Info@Wittsjoskog.com

Besöksadress


Wittsjöskog Behandlingshem


Lehultsvägen 13 


280 22 Vittsjö

 
 
 
 

                                       OM OSSFakta

Wittsjöskog Behandlingshem är ett HVB för män och kvinnor i åldern 21-40 som vill få hjälp med sin beroendeproblematik och/eller psykiatriska problematik. Wittsjöskog erbjuder 18 platser i natursköna Vittsjö och har möjlighet att ta emot personer från hela landet. Det som krävs är att du är motiverad till att förändra din levnadssituation och öppen för att prova nya strategier och tillvägagångssätt. Samtliga behandlingsmetoder tar sin ursprung i Kognitiv Beteende Terapi och personerna som bor hos oss erbjuds enskild terapi utifrån metoden. Tillsammans kan vi skapa förändring!

 

 

Kvalitetsarbete

Wittsjöskog behandlingshem strävar efter att vara det självklara valet för uppdragsgivare och klienter gällande vård och behandling. För att nå det målet fokuserar vi vid att hålla så hög kvalitet som möjligt i samtliga processer. Vi använder oss endast av evidensbaserade metoder som är granskade och godkända av socialstyrelsen. Genom att ständigt undersöka, utvärdera och utveckla resultatet  bland annat gällande behandlingsinsatser, arbetsmiljö, kundnöjdhet, uppdragsgivarnöjdhet når vi sammantaget en god kvalitet vid behandlingshemmet. Detta medför att våra kunder ges förutsättningar att lyckas och möjlighet att skapa de förändringar de önskar. Wittsjöskog arbetar med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS2011:9

 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2011-6-38.pdf

 

 

Medarbetare

Medarbetarna är fundamentet i vår verksamhet vilket resulterar i ett dagligt pågående arbete kring arbetsmiljö, kompetensutveckling och andra trivselfaktorer som ligger till grund för att personalen mår bra och trivs vilket i sin tur leder till att vårdtagaren erbjuds bästa möjliga vård och behandling. Vid enheten arbetar en rad olika kompetenser så som socionomer, lärare, sjuksköterskor, socialpedagoger, kokerska etc. Sammantaget arbetar 15 personer vid verksamheten.

 


 

Ägare

 

Swedcare Wittsjöskog AB. Org nr: 559123-5147.

Bolagsform: Aktiebolag

VD: Joachim Fredriksson

 

För mer information om vårt organisationsnummer, bolagsform, VD, styrelse, ekonomi och säte  se:

https://www.allabolag.se/5591235147/swedcare-wittsjoskog-abCopyright © All Rights Reserved